7 de setembre de 2011

El Premi Enric Valor s'obre al format digital


Ja varem fer públiques les bases del 31é premi Enric Valor de narrativa juvenil. Queda un mes i mig per a que acabe el termini de presentació d'originals (acaba el 31 d'octubre) i hem decidit fer un canvi.

Ampliem el punt 2 de les bases per a incorporar les noves tecnologies en les formes de presentació d'originals. Ara es podran enviar també per correu electrònic. La nova redacció és aquesta:

2. Les obres hauran de ser presentades per quintuplicat i, en un sobre a banda, s'hi farà constar el nom, l'adreça i el telèfon de l'autor/a.

També es poden presentar mitjançant un correu electrònic a la següent adreça premienricvalor@bullent.net. En aquest correu electrònic hi haurà d'haver adjunts dos arxius en  format word. Un correspondrà a l'obra, i l'altre a les dades de l'autor/a.

Si aquesta persona desitja que l'obra siga feta pública amb pseudònim, haurà d'indicar-ho.

Encara que no afecta de manera substancial a les bases, per a l'organització suposa un repte. I, com que és la primera vegada que ho fem, és possible que hi haja algun punt que no quede clar o que calga explicar millor. Com sempre, agraïrem molt els vostres comentaris.

També volem donar les gràcies al jurat, format per Sabina Asencio, Ivan Carbonell, Reis Juan, Pilar Puchades i Núria Sendra, per recolzar-nos en aquesta innovació.

Els darrers llibres premiats són:

Darrers guanyadors:

Els papers àrabs, d'Ivan Carbonell

La maledicció del Graal càtar, de Joan Pla

Els punyals imprecisos, de Xavier Bertran

El secret de Caterina Cremec, de Lourdes Boïgues