3 de juny de 2010

Premi “Soler i Estruch” de narrativa curta


En el marc del certament literari "Castellum Ripae", convocat per l'Ajuntament de Castelló de la Ribera, Edicions del Bullent publicarem l'obra guanyadora del Premi Soler i Estruch.

Reproduïm ací les bases:

1. Tots els treballs hauran d’estar escrits en valencià i l’extensió serà de 70 a 100 fulls (DIN A-4), escrits per una sola cara, interlineat 1.5 i lletra tipus Arial 12.

2. Les obres que opten a aquestos premis hauran de ser originals.

3. Les obres hauran de presentar-se per triplicat.

4. Cadascun dels triplicats serà grapat independentment.

5. Els originals aniran sense cap signatura que puga contribuir a la seua identificació i portaran el títol corresponent. En un sobre a banda, degudament tancat, anirà l’esmentat títol i dins, el nom, cognoms, adreça i telèfon de l’autor.

6. El premi es lliurarà la nit de festes (entre el 20 i el 29 d’agost) on realitze el concert la Societat Musical Lira Castellonera. El veredicte serà comunicat al guanyador via telefònica el dilluns dia 16 d’agost.

7. El jurat estarà format per Tobies Grimaltos, Rafael Estrada, Núria Sendra Marco, Joan Ramon Murillo (regidor de cultura) com a president i l’Animador Sociocultural com a secretari.

8. El veredicte del jurat serà inapel•lable.

9. El premi tindrà una dotació de 1500 euros en concepte d'acompte de drets d'autor i la  publicació de l’obra premiada a càrrec de l’editorial Edicions del Bullent. Els treballs no premiats podran ser retirats als tres mesos del veredicte, llevat d’una còpia que passarà a l’Arxiu Municipal.

10. El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi en cas de considerar que no es donen les condicions de qualitat pertinents.

11. La presentació dels originals suposa l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

12. La data final per a lliurar els originals serà el 19 de juliol de 2010 fins a les 14 hores en el registre d’entrada de l’Ajuntament. Per correu s’enviaran a la següent adreça:
Premis literaris. Plaça de l’Ajuntament, 8. C.P.46270 Villanueva de Castellón

13. Qualsevol aspecte no previst en les bases es sotmetrà a la decisió del Jurat, i la seua decisió serà inapel•lable.

Cap comentari: