10 d’octubre de 2012

Aprenem amb Quina, per a treballar la lectoescriptura per projectes

Ja estan ací els quaderns per a treballar els llibres de Llegim amb Quina. Han estat elaborats per les autores Emi Falcó i Empar Martell, i les il·lustracions han anat a càrrec de Pere Devesa.

Criteris pedagògics dels quaderns

Aprenem amb Quina intenta plasmar una filosofia de treball en l’aula d’educació infantil centrada en l’alumne, en què ell és el protagonista del propi procés d’aprenentatge. Per tant, construeix ell mateix els seus coneixements i li donem l’oportunitat d’aplicar-los en situacions reals.

Per això organitzem l’aula en racons, també tenim moments de rutines, tallers i, com no, els projectes de treball:

ELS RACONS Els racons són espais d’aprenentatge dins de l’aula on els xiquets aprenen de manera més autònoma, podem variar però normalment trobem un joc simbòlic, biblioteca, matemàtiques o jocs de taula, plàstica, ordinador, construccions.LES RUTINES Les rutines ens permeten situar-nos dins l’aula. Per a començar hem de saludar-nos, vore si estem tots, el dia que és, mirar l’horari per saber què ens toca ferELS TALLERS També poden tindre temàtiques molt variades, en els taller tractem d’obrir els xiquets i xiquetes a un ampli ventall de disciplines per tal que troben els seus interessos i preferències. Poden ser de poesia, música, plàstica, premsa, ciències, matemàtiques, teatre, conte...ELS PROJECTES DE TREBALL Són una de les activitats centrals, es tracta d’un procés d’investigació al voltant d’un tema o d’una qüestió. Ens plantegem preguntes, fem una recerca d’informació, la classifiquem, investiguem i traiem conclusions que exposem de diferents maneres (llibret, exposicions, xarrades a pares i companys...).En cada activitat intentem desenvolupar en el xiquet i la xiqueta les vuit competències bàsiques que formem part del currículum:
-         Comunicació lingüística.
-         Matemàtica.
-         Coneixement i interacció amb el món físic.
-         Tractament de la informació i competència digital.
-         Social i ciutadana.
-         Cultural i artística.
-         Aprendre a aprendre.
-         Autonomia i iniciativa personal.

 

Totes aquestes competències intentem que estiguem presents en les diferents activitats, és a dir, les treballem d’una manera global. Hem de destacar que, com que són unes propostes pedagògiques al voltant d’una col·lecció de contes, la competència lingüística i el procés lectoescriptor adquireix certa rellevància.

Desenvolupem el procés lectoescriptor des d’un enfocament socioconstructivista, és a dir, des del punt de vista de la funcionalitat del llenguatge. Des de l’inici de l’escolaritat, als nostres xiquets i xiquetes els posem davant de situacions reals en les quals necessiten utilitzar el llenguatge tant oral com escrit, tant a nivell de lectura com d’escriptura. Partirem sempre del nom.

Quant a escriptura, volem que els nostres alumnes siguen productors. No es tracta de copiar paraules, frases, textos sinó de crear-los. Per això treballem molt l’escriptura espontània i són ells els que decideixen què i com hem d’escriure en cadascuna de les diferents activitats. Fins que no estan madurs de manera motriu treballem amb la lletra majúscula. El pas a la lletra enllaçada es fa respectant el ritme maduratiu de cada alumne. És el mateix xiquet o xiqueta qui decideix fer el canvi quan ja es troba segur.


Emi Falcó i Empar Martell.


Fes click ací, per a consultar els quaderns per a 3 anys

Fes click ací, per a consultar els quaderns per a 4 anys

Fes click ací, per a consultar els quaderns per a 5 anys


Títols de la col·lecció Llegim amb Quina:3 anys: Ivan i Andreu van a l'escola Núria està enfadada Fem assemblea


 4 anys  La classe dels elefants Aprendre fent projectes Qui és Mario? Discapacitat
Boris torna al seu país Vera és adoptada Elsa va al metge


5 anys No em faig pipí per la nit Tita s'ha mort La nit del pijama
totes les famílies no són iguals ENS AJUDEM A APRENDRE Iguals i diferents alhora
Una nit fora de casa M'ha caigut una dent La festa de fi de curs Teatre infantil

Cap comentari:

Publica un comentari