4 de març del 2011

Bases del Premi Soler i Estruch de narrativa curtaEn el marc del certament literari "Castellum Ripae", convocat per l'Ajuntament de Castelló de la Ribera, a Edicions del Bullent publicarem l'obra guanyadora del Premi Soler i Estruch de narrativa curta.

Reproduïm ací les bases:

1. Tots els treballs hauran d’estar escrits en valencià i l’extensió serà de 70 a 100 fulls (DIN A-4), escrits per una sola cara, interlineat 1.5 i lletra tipus Arial 12.

2. Les obres que opten a aquestos premis hauran de ser inèdites. La presentació d’una obra comporta que l’autor no en té compromesos els drets d’edició.

3. Les obres hauran de presentar-se per triplicat.

4. Cadascun dels triplicats serà enquadernat independentment.

5. Els originals aniran sense cap signatura que puga contribuir a la seua identificació i portaran el títol corresponent. En un sobre a banda, degudament tancat, anirà l’esmentat títol i dins, el nom, cognoms, adreça i telèfon de l’autor.

6. Els premis es lliuraran la nit de festes (entre el 19 i el 28 d’agost) on realitze el concert la Societat Musical Lira Castellonera. El veredicte serà comunicat als guanyadors via telefònica el dilluns dia 8 d’agost.

7. El jurat estarà format per Tobies Grimaltos, Rafael Estrada, Núria Sendra Marco, i el regidor de cultura, com a president i l’Animador Sociocultural com a secretari.

8. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

9. El premi tindrà una dotació de 1.500 euros, en concepte d'acompte de drets d'autor, i la publicació de l’obra premiada a càrrec d'Edicions del Bullent, a més d'una escultura de metall realitzada per l’artista local Josep Alfonso. Els treballs no premiats podran ser retirats als tres mesos del veredicte, llevat d’una còpia que passarà a l’Arxiu Municipal.

10. El premi podrà, a parer del jurat, deixar de ser adjudicat, però no podrà fraccionar-se.

11. La presentació dels originals suposa l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

12. La data final per a lliurar els originals serà el 20 de juny de 2011 fins a les 14:00 hores en el registre d’entrada de l’Ajuntament. Per correu s’enviaran a la següent adreça:
Premis literaris. Plaça de l’Ajuntament 8. C.P. 46270 Villanueva de Castellón

13. Qualsevol aspecte no previst en les bases es sotmetrà a la decisió del Jurat, i la seua decisió serà inapel·lable.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada