30 de juny del 2014

Pla lector per a primària 2014-2015, per Mario VichéMario Viché ha elaborat un pla lector per a primària per al curs 2014/2015. 

El Pla lector per a l'Educació Primària 2014/2015 d'Edicions del Bullent parteix del principis d’autonomia i llibertat per part del lector no sols en l’elecció dels textos i les històries sinó en la interpretació i la recreació de les narracions.

És per això que el Pla que presentem constitueix una orientació per als educadors, pares i professors a fi de dotar-los d’unes eines d’interpretació i coherència a l’hora de recomanar lectures per als seus fills i alumnes.


El Pla ofereix tres lectures bàsiques per cadascun dels cursos d’educació primària, com a exemple del que es pot fer. Recomanem, però, que les lectures triades varien en funció de les inquietuds dels lectors als quals van adreçades. Aquestes lectures s’organitzen al voltant d’uns objectius globals per cada nivell educatiu i unes paraules claus que orienten la temàtica i les actituds i vivències que formen part de cadascuna de les narracions. La proposta lectora es complementa amb una opció poètica per cadascun dels cicles de l’educació primària a fi de complementar des del punt de vista literari la proposta lectora.

A la pàgina didàctica del web d'Edicions del Bullent (http://www.bullent.net/didactica) es pot trobar un quadern digital amb activitats interactives, vídeos i altres propostes per a cada lectura.

I a la pàgina del Pla lector (http://www.bullent.net/pla-lector-2014-2015) us el podeu descarregar en word o en pdf. Aquí mateix el podeu visualitzar en línia:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada